EFS - Veileder for tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial v. 1.1
Tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial.Man antar at barn med stort læringspotensial utgjør 10-15% av elevene i norske klasserom. Hvordan finnervi disse elevene? Og hvordan tilpasser vi undervisningen til dem? Denne veilederen vil gi deg noen svar pådette.UndervisningsoppleggIdentifiseringSkoleledelsePedagogiske grepHvem er de?Fem steg til identifiseringTilpasningsstrategierPersonlighetsbasert tilpasningKartleggingLover og regelverkProblemløsning i matematikkKRLE 4.trinnUnderytere eller umodne?Den suksessfulleDen utfordrendeDropoutenDen skjulteDen dobbelt-eksepsjonelleEkstraordinært læringspotensialTilrettelegginger og rettigheterVariasjon og medvirkningSkole-hjem-samarbeidStasjonsarbeid 2.trinnEksterne ressurserProfesjonsfellesskapMer om de fem typeneAlgoritmiske uker for 1.-7.trinnAldersblanding for 2.-7.trinnMatematikkgrupper på5.-7.trinnUDIR veilederInformasjonom veilederen