Luftveisklinikkene - dokumenter i BkKvalitet v. 1.1

Start(hendelse)..Slutt(resultat)Gateway /beslutningspunktArbeidsflyt.Knytter sammen toaktiviteterNavn påaktivitet elleroppgaveSkjultdelprosessMellomliggende(hendelse)Dokumentaktivitet elleroppgave+GruppeKoblet prosess(start)Koblet prosess(Slutt)Husk å slette disseelementene før du ferdigstillerdokumentet. Og husk åtilpasse størrelsen påprosesskartet ditt til slutt.Nivå 1Nivå 2Nivå 3"Støtteprosess"Til kjerneprosesser / inngangssider brukes disse fargene. Farge 2på en side skal alltid være grå.Anviser pasient til merketparkering (sone 0)Følg pasient til anvistutgang (sone 5)Klargjør pasient førregistrering (sone 1)Anvis pasient tilventerom (sone 3)Følg pasient til legekonsultasjon (sone 4)Skriv inn pasient. Sjekkmot timebok (sone 2)Gjennomfør konsultasjon(sone 4)AvsluttHenvisning pasientPraktiske rutinerOpplæringRegistrer uønskethendelse

 

IDTittelGyldig fraEnhet
5492 Luftveisklinikkene - Prosedyre for Sykepleier/Helsesekretær/medisinerstudent som assisterer legen(e) 20.04.2020 Bergen kommune
5493 Luftveisklinikkene - Prosedyre for stedsansvarlig 27.04.2020 Bergen kommune
5494 Luftveisklinikkene - Rutinebeskrivelse for fastlegene 20.04.2020 Bergen kommune
5510 Luftveisklinikkene - Pasientflyt 29.04.2020 Bergen kommune
5557 Luftveisklinikkene - Smittevernråd generelt 20.04.2020 Bergen kommune
5563 Luftveisklinikkene - Personlig beskyttelsesutstyr 29.04.2020 Bergen kommune
5566 Luftveisklinikkene - Korrekt arbeidsantrekk 29.04.2020 Bergen kommune
5582 Luftveisklinikkene - Forebygging og smittevernsrutiner ved mottak, oppfølging og avslutning av pasientbehandling 20.04.2020 Bergen kommune
5618 Luftveisklinikkene - Opplæring for helsepersonell ved Luftveisklinikkene - Covid 19 27.04.2020 Bergen kommune
5620 Luftveisklinikkene - Veileder for pålogging i KS læring via ID-porten 20.04.2020 Bergen kommune
5643 Luftveisklinikkene - Oppbevaring, utlevering og etterfylling av legemidler 29.04.2020 Bergen kommune
5646 Luftveisklinikkene - Innholdsliste medikamentskap (Ikke tilgjengelig) 29.04.2020 Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet
5681 Luftveisklinikkene - Melde uønsket hendelse 28.04.2020 Bergen kommune