EVR - Informasjon til deg som søker om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) v. 1.0
Informasjon_til_deg_som_soker_om_Brukerstyrt_personlig_assistanse_BPA_25.04.22.docx
Dokumentet gir praktisk informasjon om BPA , samt en beskrivelse av ansvars- og oppgavefordelingen mellom arbeidsleder, arbeidsgiver og kommune