Bk - Opplæring for helsepersonell ved koronaklinikkene v. 1.0

I listen under ligger opplæringsmateriell for helsepersonell ved koronaklinikkene

IDTittelGyldig fraEnhet
5476 Bk - Kurs/opplæring for helsepersonell, ekstrapersonell og pedagogisk personell 08.04.2020 Bergen kommune
5477 Bk - Veileder for oppretting av Infodoc og server i sky Bergen kommune 07.04.2020 Bergen kommune
5490 Bk - Veileder for pålogging i KS Læring via ID-porten 08.04.2020 Bergen kommune
5534 Bk - Video av beskyttelsesutstyr ved Korona 15.04.2020 Bergen kommune
5535 Bk - Video av prøvetaking Corona ved Bergen legevakt 15.04.2020 Bergen kommune
5575 Helse Bergen - Digitale opplæringsressursar om korona 16.04.2020 Bergen kommune
5626 Korona - Hvordan ta på og av engangshansker 20.04.2020 Bergen kommune
5702 Bk - Video av bruk av munnbind på Bergen legevakt 24.04.2020 Bergen kommune