HMSREG - Inngangsside internt og ekstern v. 1.1
HMSREG systemet er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumpingHMSREG bidrar til å sikre at Bergen kommune sine forpliktelser ovenfor gjeldene lover ogforskrifter ikke blir glemt i en travel prosjekt-hverdag..HMSREG systemet gir viktig oversikt over nøkkelstatistikk for både enkeltprosjekter ogaktørenes totale aktivitet.Informasjon ogveiledningsmateriell forBergen kommuneInformasjon ogveiledningsmateriell forhovedentreprenør /leverandørInformasjon ogveiledningsmateriell forunderentreprenør /underleverandør